Venmer Việt Nam

  • Tổ 8, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • 5 months ago
  • Message Venmer Việt Nam

About

Venmer chuyên cung cấp các đá khô, khí công nghiệp như O2, CO2, Ar, H2, He, SF6; các thiết bị khí công nghiệp như: thiết bị và hệ thống sử dụng O2,N2,Ar, CO2 lỏng; bồn Oxy lỏng, bồn N2 lỏng, bồn Ar lỏng…

Confirm
Follow page
Suggest
Message Venmer Việt Nam
Report link