shop FPT Telecom

  • Tòa nhà FPT, L29-31-33B đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2 years ago
  • Message shop FPT Telecom

About

"Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Telecom Website: Shopfpt.vn Email: rogernguyen06@gmail.com shopfpt #FPTtelecom #telecom" Tòa nhà FPT, L29-31-33B đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Tel:09078

Confirm
Follow page
Suggest
Message shop FPT Telecom
Report link