Metaherb

  • 557 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
  • 2 years ago
  • Message Metaherb

About

https://metaherb.vn ra đời với ứng dụng công nghệ cao vào bào chế thảo dược với bước chuyển mình quan trọng của nền y học giúp nâng cao chất lượng thảo dược tự nhiên

Followers

Recent people that follow pages of Metaherb.

Confirm
Follow page
Suggest
Message Metaherb
Report link