huthamcaunb

About

Công trình hầm cầu là hệ thống được lắp đặt bên dưới lòng đất có nắp đậy kín chứa phân, nước tiểu thải ra từ nhà dân. Sau một thời gian sử dụng thì lượng chất thải sẽ bị đầy nên chủ nhà cần tìm cách lấy ra ngoài.

Confirm
Follow page
Suggest
Message huthamcaunb
Report link