Duy Phú

About

TS. Vũ Duy Phú Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Viện những vấn đề Phát triển (Vids), Sáng lập và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Diễn đàn Lý luận Phát triển.

Followers

Recent people that follow pages of Duy Phú.

Confirm
Follow page
Suggest
Message Duy Phú
Report link