caption hay

About

Từ xưa, trăng là một hình ảnh quen thuộc trong nền thi ca. Nhìn ánh trăng mà người ta có thể hoài niệm, nghĩ đến tương lai… Dưới đây là tổng hợp các bài thơ về trăng hay nhất https://gocnhotamhon.com/tho-ve-trang/

Confirm
Follow page
Suggest
Message caption hay
Report link