BTV Bích Ngọc

About

Tốt nghiệp tại ĐH Dược HN, tôi có 5 năm làm việc và tiếp xúc với người tiểu đường. Thấu hiểu khó khăn của họ, tôi nỗ lực tạo ra các bài viết giá trị, giúp họ kiểm soát đường huyết và phòng biến chứng.

Confirm
Follow page
Suggest
Message BTV Bích Ngọc
Report link